QR kod obavezan na gotovinskim računima od 1.1.2021. godine

Neoporezivi primici od 1.1.2020. godine
4. studenoga 2020.
Minimalna plaća od 1.1.2021. godine
5. studenoga 2020.

Dana 4. prosinca  2019. godine u Narodnim novinama broj 121/19. donijete su izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom čime je dosadašnji Zakon NN 133/12., 115/16., 106/18. dopunjen.

Člankom 9. Zakona propisano je  da od 1.1.2021. godine gotovinski račun mora sadržavati QR kod.

Za ponoviti:

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, člankom 9. propisani su obavezni elementi računa kako slijedi:

  1. Vrijeme izdavanja računa (sat i minuta)
  2. Oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju
  3. Oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo
  4. JIR – Jedinstveni identifikator računa
  5. Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije
  6. QR kod (od 1.1.2021.g.)

Iznimno, obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine, nisu dužni iskazati podatke iz točaka 4., 5. i 6. ovog članka.

Izvor: https://www.zakon.hr/z/548/Zakon-o-fiskalizaciji-u-prometu-gotovinom

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2387.html