Razlika između donacije i sponzorstva

Zakonska zatezna kamata između trgovaca
30. studenoga 2016.
Iznajmljivanje stana (kod kojeg je prilikom kupnje korišten pretporez) od strane trgovačkog društva za potrebe stanovanja
30. studenoga 2016.

Razlika između donacije i sponzorstva kod udruge odnosno trgovačkog društva koje isplaćuje novac:

  1. DONACIJA – nema protuusluge, nema reklame u niti jednom obliku, udruga dobije novac od društva, obrta, fizičke osobe, bez protuusluge, ograničenje porezno priznatih donacija – visina od 2% prošlogodišnjih prihoda iskazanih na Računu dobiti i gubitka.
  2. SPONZORSTVO – očekuje se protuusluga, odnosno za novac koji udruga dobije – izdaje račun za reklamu, ne obračunava se PDV (ako udruga nije u sustavu PDV-a). I nakon toga bi bilo dobro sklopiti Ugovor o sponzorstvu zato što je to gospodarska odnosno profitna djelatnost – a najviše zbog toga da se ima dokaz da je to sponzorstvo. Porezna uprava bi mogla zatražiti da udruga postane obveznik Poreza na dobit, ali bi se mogao braniti naš stav – to nije klasična gospodarska djelatnost. U tom slučaju društvo koje sponzorira nema ono ograničenje od 2% na prošlogodišnje prihode (kao kod donacije).