Rok za usklađenje statuta udruga 01.10.2015. sukladno Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.)

OPZ-STAT-1 (prva predaja obrasca za 2015. godinu do 20.02.2016)
18. rujna 2015.
Prijenos porezne obveze – Da li vrijede odredbe o prijenosu porezne obveze u tuzemstvu za soboslikarske i ličilačke usluge?
24. rujna 2015.

Sukladno čl. 55. Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.) koja obvezuje udruge na usklađivanje statuta s novim Zakonom u roku od godine dana od stupanja na snagu novog Zakona o udrugama i o tome su dužni podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

Zadnji rok za usklađenje Statuta udruga sukladno novom Zakonu 1. listopada 2015.

Udruge koje ne usklade svoje statute u Zakonom propisanom roku, nadležni ured će, utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije udruge. U slučaju da nadležni ured donese rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, za likvidatora će odrediti osobu ovlaštenu za zastupanje upisanu u registar udruga.