Trgovačko društvo prodaje osobni automobil kod kojeg prilikom kupnje nije bio priznat pretporez. Treba li obračunati PDV?

Iznajmljivanje stana (kod kojeg je prilikom kupnje korišten pretporez) od strane trgovačkog društva za potrebe stanovanja
30. studenoga 2016.
Izmjene zakona od 1.1.2017. godine
14. prosinca 2016.

Trgovačko društvo prodaje osobni automobil kod kojeg prilikom kupnje nije bio priznat pretporez.
Treba li obračunati PDV?
NE, zato što nije bio korišten pretporez pri nabavi.
Napomena na računu: Oslobođeno PDV-a sukladno čl. 40. st. 2 Zakona o PDV-u.