Tromjesečni financijski izvještaj za neprofitne organizacije za razdoblje siječanj-ožujak 2015.

Odluke i evidencije uz Godišnje financijske izvještaje iza 2014. godinu
17. ožujka 2015.
Nova svota prosječne plaće za ovrhu na plaći u 2015.
31. ožujka 2015.

Neprofitna organizacija (obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva) i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja financijske izvještaje za razdoblja: od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za poslovnu godinu.

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje siječanj-ožujak 2015. je 20. travnja 2015. godine.

Više o tome možete pročitati na linku:

PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA