Udruge…

Obavijest za neprofitne organizacije: Novi obrazac BIL-NPF i PR-RAS-NPF za 2014. godinu
10. siječnja 2015.
Poslodavci nisu obvezni dostavljati poreznoj upravi obrazac IP ni ID-1 za 2014.
12. siječnja 2015.

Sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija čl. 71. st. 1 udruga koja ima vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manju od 230.000,00 kuna na razini godine i godišnje prihode uzastopno u prethodne tri godine manje od 230.000,00 kuna na razini godine, nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva, iz čega proizlazi da nije obvezna sastavljati, te predavati financijske izvještaje (do sada je bila granica za vrijednost imovine i prihoda 100.000,00 kuna godišnje).

Dakle, udruga može voditi u 2014. godini jednostavno knjigovodstvo umjesto dvojnog knjigovodstva (i nije obvezan predavati financijske izvještaje) ako u 2011., 2012. i 2013. NIJE niti u jednoj od tih godina imala prihode veće od 230.000,00 kuna niti imovinu čija je vrijednost bila veća od 230.000,00 kune.

Udruge koje su osnovane nakon 1. siječnja 2014. godine obvezne su voditi dvojno knjigovodstvo, te sastavljati i predavati financijske izvještaje tri godine od osnivanja.

Povećana je granica za jednokratni otpis dugotrajne nefinancijske imovine – do sada je granica iznosila 2.000,00 kn, a od 1.1.2014. iznosi 3.500,00 kn.