Ugovor o ustupu s Poreznom upravom

Upravni ugovor – radi namirenja poreznog duga (novi porezni propis)
2. listopada 2015.
Beneficirani radni staž za vozače teškog teretnog vozila
13. listopada 2015.

Sudionici u navedenom ugovoru su:

  1. CENDENT (dosadašnji vjerovnik, potražuje od Porezne uprave po osnovi PDV-a)
  2. CESIONAR (novi vjerovnik, ima potraživanje od cesusa temeljem sklopljenog ugovora o ustupu-cesiji)
  3. CESUS ( dužnik, Porezna uprava)

Ugovor se zaključuje između cedenta i cesionara (dužnik i visina tražbine ostaju isti), nije potraban pristanak cesusa (Porezne uprave), te je obvezujući za cesusa osim ako se nad cedentom ne provodi ovršni postupak sukladno čl. 14. st. 2. Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov. br., 91/10. i 112/12.). Ugovor o ustupu potraživanja potrebno je dostaviti u Poreznu upravu u roku od tri dana od njegova sklapanja, a forma mu nije propisana, a u PDV obrazac je potrebno označiti „ustup povrata“. Također se u Poreznu upravu dostavlja potvrda o likvidnosti (SOL-2 ili BON-2) od banke. Porezna uprava je obvezna riješiti zaprimljeni Zahtjev u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za povrat sukladno čl. 116. st. 5 Općeg poreznog zakona, osim ako se radi o PDV-u onda je rok 30 dana od dana prijave PDV-a i zaprimanja ugovora.