Ukida se primjena jedinstvenoga okvirnog kontnog plana

Poklanjanje poslovnim partnerima
24. studenoga 2016.
Zakonska zatezna kamata između trgovaca
30. studenoga 2016.

Najznačajniju novost koju donosi konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu je ukidanje primjene jedinstvenog okvirnoga kontnog plana za poduzetnike (briše se čl. 11. ZOR-a).

Ukidanje primjene jedinstvenoga okvirnog kontnog plana rezultat je velikog pritiska poduzetnika i stručne javnosti (u što je bio uključen i RRiF) na Ministarstvo financija zbog propisivanja navedenoga kao zakonske obveze i visokih troškova njegove implementacije.

Izvor: RRiF