Upute za upis u Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika
6. lipnja 2019.
Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije
19. srpnja 2019.

Upute za upis u Registar stvarnih vlasnika (preko Finine kartice)

 1. Prijaviti se na stranicu www.fina.hr (karticu ubaciti u čitač)
 2. Poslovni
 3. Poslovne informacije i financijski izvještaji
 4. Registar stvarnih vlasnika
 5. d.o.o. i j.d.o.o. = obrazac RSV-1; udruge = obrazac RSV-3
 6. NIAS
 7. Dozvoli
 8. Fina BizCert (poslovni certifikat)
 9. Lijevo = unos podataka
 10. o =jedna fizička osoba (ili drugo), ovisno
 11. unos promjena podataka o stvarnom vlasniku
 12. upiši OIB = preuzmi podatke
 13. upiši sve do kraja
 14. spremi = potpiši = odaberi certifikat = PIN….
 15. Spremi si: Izvadak iz registra stvarnih vlasnika, u PDF-u; spremi si Obrazac RSV-1 u PDF-u
 16. Možeš provjeriti da li je sve upisano
 17. ODJAVA

Obrazloženje:

Obrazac RSV-1 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, gospodarsko interesno udruženje, podružnica stranog trgovačkog društva (inozemna podružnica) i ustanova kojoj Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač (pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 1., 2. i 6. (osim d.d.) Zakona. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-1.

Obrazac RSV-2 popunjava pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočke 1. Zakona koji je dioničko društvo. Sastavni dio Obrasca su Privitak 1 Obrascu RSV-2, Privitak 2 Obrascu RSV-2 i Privitak 3 Obrascu RSV-2. Privitak 1 se popunjava ako dioničko društvo ima više od jednog stvarnog vlasnika.

Obrazac RSV-3 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: udruga, zaklada i fundacija (pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 3., 4. 5. Zakona). Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-3.

Obrazac RSV-4 popunjava upravitelj trusta za trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona (trust, fiducij, treuhand, fideicomiso i drugi slični pravni oblici stranoga prava, dalje u tekstu: trust), a koji trust i s trustom izjednačeni subjekt je obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj na temelju zakona kojim se uređuje OIB. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-4.