Usluge za obrtnike

Usluge za obrtnike

Postupak otvaranja obrta u Hrvatskoj zahtijeva upis obrta u obrtni registar, obrtnicu, prijavu u Registar poreznih obveznika, HZMO, HZZO… te odabir knjigovodstvenog servisa.

Vesal d.o.o. sukladno Zakonu o obrtu, Zakonu o porezu na dohodak i ostalim pratećim zakonima i pravilnicima nudi rješenje za vođenje poslovnih knjiga, te izradu poreznih prijava i ostale prateće dokumentacije.

U nastavku možete vidjeti koje sve vrste usluga obavljamo za obrtnike:

 • vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa, knjiga blagajne, evidencija o tražbinama i obvezama, analitika kupaca i dobavljača
 • vođenje knjiga dugotrajne imovine i sitnog inventara
 • vođenje matične evidencije radnika
 • obračun plaća, te predaja JOPPD-a elektronski u Poreznu upravu, obračun troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl.
 • izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa djelatnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • obračun PDV, PDV-S, ZS te predaja elektronskom putem u Poreznu upravu
 • obračun i izrada Poreza na potrošnju
 • priprema i izrada godišnje Prijave poreza na dohodak
 • izrada obračuna članarina TZ, SR, KD, OKFŠ
 • obrtnicima paušalistima izrada obrasca PO-SD, te ostale popratne dokumentacije
 • prijava/odjava obrta na Poreznu upravu na obrascu RPO, Mirovinsko, Zdravstveno osiguranje
 • pomoć kod otvaranja