Utvrđivanje obveze doprinosa prema novom Zakonu o doprinosima

Čestit Božić i sretnu Novu 2016. godinu
23. prosinca 2015.
Minimalna plaća u 2016. godini
8. siječnja 2016.
Prikaži sve

Zagreb - Ilustracija za novac ui ulaganje novca. Kolovoz 2005.

Zakonom o doprinosima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. mijenja se dosadašnji način utvrđivanja obveza doprinosa uz primjenu od početka 2016. godine.

Ovim se Zakonom propisuje da sami za svoje osobno osiguranje obračunaju doprinose te o tome podnesu izvješće:

  • osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga,
  • osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu,
  • ostale osobe osigurane s osnove profesionalnog statusa te osiguranici s osnove pomorac – član posade u međunarodnoj plovidbi.

Osobe koje će u 2016. godini biti osigurane po tim osnovama obvezu doprinosa za razdoblje osiguranja od 1. siječnja 2016. godine pa nadalje bit će dužne same obračunavati i o tome podnositi Obrazac JOPPD.

S obzirom na činjenicu da je oko 65% osiguranika s osnove obavljanja samostalne djelatnosti koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak već tijekom 2014. bilo dužno podnijeti obrazac JOPPD, bilo u statusu poslodavca ili u statusu druge osobe obveznika podnošenja izvješća, odnosno da je 80% osiguranika koristilo usluge sustava ePorezna, odredbama Zakona je ovoj kategoriji osoba propisana obveza da sami za svoje osobno osiguranje obračunaju doprinose te o tome podnesu izvješće.

I za sve ostale kategorije osiguranika predviđa se pojednostavljenje postupka utvrđivanja obveze doprinosa. Osiguranicima koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu obveza će se i dalje utvrđivati rješenjem Porezne uprave.

Novost je da će se rješenje izdavati po utvrđenom statusu u osiguranju i vrijedit će kroz čitavo razdoblje osiguranja. Ovime će se izbjeći izdavanje rješenja za svako pojedino razdoblje (kalendarsku godinu) u kojoj je ta osoba imala status osiguranika.

Stupanjem ovog Zakona na snagu, želi se osigurati da se obveznici doprinosa na vrijeme upoznaju s propisanim obvezama, te će im se omogućiti razdoblje prilagodbe kako bi mogli pravovremeno i točno ispunjavati obveze obračuna i izvješćivanja. U ovom slučaju puna primjena novog načina utvrđivanja obveze doprinosa kao i izdavanje rješenja samo novim osiguranicima započinje od 1. siječnja 2016. godine.

Obveza doprinosa za 2015. godinu utvrđivati će se na dosadašnji način, odnosno mjesečna osnovica i svote doprinosa za 2015. godinu utvrdit će se rješenjem Porezne uprave.

Za ostale kategorije osiguranika zadržava se dosadašnji način utvrđivanja obveze doprinosa, odnosno i nadalje će im se izdavati rješenja kojima se utvrđuju mjesečne osnovice i iznosi doprinosa za svako pojedino porezno razdoblje (kalendarsku godinu). U ovom se slučaju radi o osobama koje nemaju profesionalni status kao što su: osiguranici s osnove poljoprivrede upisane u upisnik OPG-a (a koji nisu obveznici poreza na dohodak), osiguranici s osnove produženog mirovinskog osiguranja i slično.

(Izvor: HOK)