VI krug porezne reforme – porezne novosti

Novosti za 2024. godinu
2. studenoga 2023.
Drago mi je što smo malim dijelom dio ove priče
15. siječnja 2024.

DOPRINOSI – UMANJENJE OSNOVICE ZA MIROVINSKO I STUP

U ovom krugu najviše promjena ima oko plaća, a sve u smjeru povećanja neto isplata. Neke stvari nisu baš najbolje riješene kaže struka, ali kao i obično struku se nije pitalo kod donošenja zakona. Jedan dan sam pročitala dobru rečenicu da mi računovođe samo metemo lišće koje nam država neprestano sipa. Tako je kako je i sada ajmo se snaći u svemu…

Od 01.01.2024. nastupa novi obračun plaće, to će već zahvatiti plaću za prosinac, a radi se o umanjenju osnovice za Mirovinsko I stup (da samo za I stup, nisam se zabunila), znači bruto plaće do 700,00 €, osnovica za MO I se umanjuje za 300,00 €, dok osnovica za MO II ostaje na bruto i također osnovica na ZO i dalje ide na ugovoreni bruto.

Kod bruto plaća između 700,01 € i 1.300,00 € će se osnovica za MO I računati prema formuli = a to je (1.300,00 € – bruto plaća) x 0,5; a osnovica za MO II i ZO i dalje je bruto plaća.

Kod poduzetničke plaće (obrtnik dobitaš) se ne umanjuje osnovica za Mirovinsko I stup, dok se kod direktora, člana uprave trgovačkog društva umanjuje osnovica. Bruto za poduzetničku plaću od 1.1.2024. iznosi 1.716,00 €.

Izazov će biti radnici koji rade kod dva poslodavca i zato ćemo od tih radnika trebati Izjavu o broju poslodavaca i svoti bruto plaće kod svakog poslodavca u tom mjesecu ili prema podacima s Porezne. Navedene izjave nam je potrebno dostaviti PRIJE PRVE ISPLATE PLAĆE.

Kada se radnik zapošljava tijekom mjeseca, radi korištenja umanjenja = radnik mora svim poslodavcima dati izjavu. Ako radnik ne dostavi izjave svim poslodavcima, ne može koristiti umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MO I niti kod jednog poslodavca. Umanjenje se ne može koristiti niti prema podacima iz PU.

NOVI OSOBNI ODBITAK

Od 01.01.2024. novi je osobni odbitak (znači također će se osjetiti na plaći za prosinac 2023. koju ćemo isplaćivati u siječnju 2024. godine).

Osnovni osobni odbitak propisan je u svoti od 560,00 € (do kraja 12/2023. iznosi 530,90 €), to znači da se osnovica za porez na dohodak smanjuje i automatski se neto isplata radniku povećava. Osobni odbitak za prvo dijete iznosi 280,00 € (do 31.12.2023. bio 232,27 €) i tako dalje da ne pišem sada sve.

Mjesec dana od raskida ugovora o radu možemo koristiti osobni odbitak – novo.

POREZNE STOPE U 2024. Godini

Mjesečni porez po nižoj stopi (još za sada ne znamo koja je to jer su gradovi dobili slobodnu volju da biraju) plaća se do 4.200,00 €, a nakon toga se porez na dohodak plaća po višoj poreznoj stopi koje također još gradovi nisu odlučili. Ovo su iznosi na mjesečnoj razini. Na godišnjoj razini to su navedeni iznosi x 12 mjeseci.

UKIDA SE PRIREZ

Ovo je kratko i jasno, od 1.1.2024. godine više nemamo prireza na porez na dohodak.

 

NEKE OSNOVICE ZA 2024. GODINU

Direktori– bruto plaća, odnosno osnovica za doprinose 1.014,00 € (ukupni trošak plaće 1.181,31 €, od toga je 768,30 € neto plaća, a 413,01 € su svi doprinosi i porezi).

Minimalna plaća – 840,00 € bruto (ukupni trošak plaće 978,60 €, od toga je neto 671,93 €, a doprinosi i porezi iznose 306,67 €), ako je prvo zaposlenje ili mlada osoba do 30 godina onda se doprinosi umanjuju za 138,60 €.

NAPOJNICE – DIO NEOPOREZIVO, A OSTALO OPOREZIVO

Porez na dohodak neće se plaćati na napojnice do 3.360,00 € godišnje. Nakon toga napojnica je oporeziva po stopi od 20%.

Tu će biti svašta, trebati će izjava radnika, trebati će odrediti shema po kojoj će se napojnice „podijeliti“ radnicima….. Ali možda i ne bude više bilo napojnica, ili ih nikada niti nije bilo.

PK KARTICE

Ako imamo saznanja da PK kartica radnika nije točna, obavezni smo ga obavijestiti da podatke na istoj treba promijeniti. Ako ih ne promijeni obavezni smo obavijestiti Poreznu upravu da imamo saznanja da podaci na PK kartici nisu točni.

NOVE STOPE POREZA NA DOHODAK

                                                                                                 2023.               2024.

Dohodak od imovine (najam/zakup)                                     10%                12%

Dohodak od kapitala (isplata dobiti)                                     10%                12%

Dohodak od kamata                                                               10%                12%

Paušalci dohodak                                                                   10%                12%

 

NEOPOREZIVE ISPLATE OD 1.1.2024.

Stipendije                                                                  do 560,00 € mjesečno

Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres)       do 700,00 € godišnje

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu                 do 1.400,00 €

Dar djetetu do 15 god. starosti                                  do 140,00 € godišnje

Privatni auto u službene svrhe i loco vožnja             do 0,50 € po prijeđenom kilometru

Nagrada za radne rezultate                                        do 1.120,00 € godišnje

Prehrana                                                                    do 100,00 € mjesečno

 

PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK NAKON PREDAJE DOH 2023       

Rok za uplatu je zadnji dan u mjesecu u kojem se predaje, odnosno 28.2.2024. Do sada je zadnjih par godina bio na dan predaje Prijave poreza na dohodak.

NOVI GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ 2024

1.porezni razred od 0,00 € do 11.300,00 € iznosi 203,40 €

2.porezni razred od 11.300,01 € do 15.300,00 € iznosi 275,40 €

3.porezni razred od 15.300,01 € do 19.900,00 € iznosi 358,20 €

4.porezni razred od 19.900,01 € do 30.600,00 € iznosi 550,80 €

5.porezni razred od 30.600,01 € do 40.000,00 € iznosi 720,00 €

 

NABAVNA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE

Od 1.1.2024. godine povećava se na 665,00 € bez PDV-a.

NAGRADA ZA RADNE REZULTATE

Ista će se smatrati plaćom od 1.1.2024. godine, u slučaju redovitosti navedene isplate, ali za sada to jedino ne priznaje HZZO.

ULAZAK U SUSTAV PDV-a

Ako vrijednost isporuka dobara i usluga prijeđe 40.000,00 € u 2023. Godini = u sustav PDV-a se potrebno upisati do 15.01.2024.

U slučaju da isporuka dobara i usluga prijeđe 40.000,00 € od slijedećeg mjeseca smo u sustavu PDV-a, potrebno se upisati preko P-PDV obrasca.

U slučaju dobrovoljnog ulaska u sustav PDV-a = obavezno ostajanje u sustavu tri kalendarske godine.

Tromjesečni obveznik PDV-a – ako u prethodnoj godini vrijednost isporuka manja od 110.000,00 € s PDV-om i ako nema transakcije unutar EU.