Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Otkazan je Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine
14. ožujka 2013.

Svi obveznici fiskalizacije dužni su provoditi postupak fiskalizacije, a samo oni obveznici koji naplaćuju račune sredstvima koji se smatraju gotovinom provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Postupak provedbe:

  • donošenje internog akta – o poslovnicama i načinu slijednosti računa
  • prilagodbu sadržaja računa – uz već obvezne podatke svi računi moraju sadržavati: datum i vrijeme izdavanja, oznaku operatera kao oznaku osobe koja je izdala račun te oznaku načina plaćanja
  • isticanje naljepnice o obvezi izdavanja i uzimanja računa
  • dostavu podataka o poslovnim prostorima u kojima se naplaćuje gotovinom – kroz uspostavljeni sustav razmjene podataka
  • fiskalizaciju izdanih računa – ovjeru izdavanja računa putem uspostavljene veze za razmjenu podataka