Zakon o porezu na dodanu vrijednost – novosti od 1.1.2021 – postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Osnovice za obračun doprinosa za 2021. godinu
16. siječnja 2021.
Uredba o minimalnoj bruto plaći za siječanj 2022. godine
16. studenoga 2021.

Prema članku 125.i na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 138/20). porezni obveznici koji su prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili isporuke dobara i usluga od 15.000.000 kuna bez PDV-a mogu od 1.1.2021. godine plaćati PDV po naplati. U tom slučaju na računu treba navesti napomenu: „Obračun prema naplaćenim naknadama“. Za koje se porezne obveznike to odnosi možete pročitati u navedenom članku Zakona.

Sukladno članku 125.k porezni obveznik koje navedeno pravo želi ostvariti treba do kraja tekuće godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku prijeme navedenog postupka.

Izvor