Poziv za sudjelovanjem u mjerenju administrativnog opterećenja gospodarstva

Iskazivanje (ino) dnevnica na JOPPD obrascu
14. listopada 2017.
Što je ATA KARNET?
7. studenoga 2017.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, sudjeluje u projektu mjerenja administrativnog opterećenja gospodarstva primjenom Standard Cost Modela (SCM) metodologije, koje vodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o proširenju primjene standard cost model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (NN, br. 60/17).

Glavni je cilj projekta unaprijediti poslovno okruženje smanjenjem administrativnog opterećenja poduzetništva u odabranim područjima poslovanja. Nakon faze projekta prikupljanja i analize propisa i obveza iz područja oporezivanja, projekt ulazi u svoju drugu fazu – prikupljanje podataka direktno od gospodarskih subjekata-poreznih obveznika te relevantnih institucija koje predstavljaju te subjekte. Na temelju ovih terenskih podataka, moći ćemo izmjeriti opterećenje svake pojedine obveze propisane zakonima i pravilnicima iz nadležnosti Porezne uprave te potom predložiti mjere rasterećenja koja će rezultirati konkretnim uštedama u poslovanju. Podatke ćemo prikupiti korištenjem sljedećih metodoloških alata: upitnik, telefonski intervjui i fokus grupe.

Slučajnim odabirom, pojedini porezni obveznici dobit će tijekom prva dva tjedna mjeseca studenog 2017. putem elektroničke pošte: SCM@porezna-uprava.hr, poziv za sudjelovanjem u fokus grupi ili za ispunjavanjem kratkog upitnika u kojem je potrebno navesti vrijeme potrebno za ispunjenje pojedine porezne obveze i putem kojeg porezni obveznici mogu dati svoje prijedloge za smanjenjem administrativnog opterećenja propisa.

Također, ovim putem pozivamo porezne obveznike koji bi željeli popuniti upitnik, odnosno dostaviti svoje prijedlog za rasterećenje, a nisu odabrani u uzorak, da svoje kontakt podatke ili svoje prijedloge pošalju na istu adresu elektroničke pošte. Prijedlozi se mogu dostaviti, primjerice, temeljem slijedećih pitanja:

 • za koje obveze smatrate da Vam predstavljaju najveće opterećenje?
 • koji su Vaši prijedlozi za pojednostavljivanje/eliminaciju pojedinih administrativnih obveza/podataka/dokumenata i administrativnih aktivnosti?
 • koje obveze smatrate najzamornijim/najiritantnijim/najskupljim/štetnim po poslovanje?
 • ako raspolažete takvim informacijama, možete li s nama podijeliti neka iskustva iz drugih država u kontekstu usklađivanja s administrativnih obvezama/aktivnostima iz relevantnog područja?
 • dupliciraju li se/kose/preklapaju obveze iz pojedinih poreznih propisa s obvezom iz nekog drugog propisa s kojim ste se dužni uskladiti?
 • smatrate li porezne propise jasnima, jednostavnima i nedvosmislenima, razumijete li što se pokušava njima postići?
 • uzrokuje li vam provedba poreznih propisa značajna poslovna opterećenja, ako da kakva?
 • ograničava li vas tržišno ili na bilo koji drugi način opstruira (npr., nelojalna konkurencija, ograničavanje pri zapošljavanju, započinjanje proizvodnje) pojedini porezni propis/obveza?
 • smatrate li da pojedini propis/područje ostavlja preveliko diskrecijsko pravo inspektorima, i posljedično, prostor za korupciju?
 • jesu li obrasci povezani s poreznim propisima razumljivi, laki za korištenje, prikladni itd.?
 • smatrate li da je trošak usklađivanja s pojedinim poreznim propisom opravdan s obzirom na svrhu propisa?

Iznimno ćemo cijeniti Vaš doprinos ovom projektu te napominjemo da je upitnik anoniman odnosno prikupljeni podaci i prijedlozi koristit će se isključivo za potrebe zbirne statističke obrade, a pojedinačni podaci, kao ni prijedlozi neće biti distribuirani trećim stranama niti korišteni za druge svrhe Porezne uprave.

Izvor