Smanjenje mjesečnog predujma za plaćanje turističke članarine za 2016.

Produljen rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2015.
7. travnja 2016.
Ukida se obveza energetskog certificiranja pružateljima usluga smještaja
7. travnja 2016.

Od 1. siječnja 2016. primjenjuju se smanjene stope prema kojima se obračunava turistička članarina. Konačni obračun turističke članarine za 2015. obavlja se prema stopama koje su se primjenjivale do 31. 12. 2015. (vidjeti RRiF br. 1/16. str. 66). Na temelju toga obračuna koji se iskazuje u obrascu TZ za 2015. utvrđuje se mjesečni predujam turističke članarine za 2016. Budući da su stope za 2016. smanjene treba smanjiti i predujam za turističku članarinu za 2016.

Stoga u obrascu TZ za 2015. u red. br. VII. MJESEČNI PREDUJAM ZA NAREDNO RAZDOBLJE treba pomnožiti s 0,84 za djelatnost trgovine, a s 0,85 za ostale djelatnosti pa na taj način dolazi do smanjenja predujmova za 2016 za 16% za djelatnosti trgovine odnosno 15% za ostale djelatnosti.

Navedeno proizlazi iz Zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama koji je objavljen u Nar. nov., br. 110/15.

Izvor: RRiF