4. krug porezne reforme

Neoporezive nagrade radnicima za navršeni radni staž
13. studenoga 2019.
Obrt u paušalnom oporezivanju 2020. godine
9. prosinca 2019.

Sabor je usvojio 4. krug porezne reforme u petak 29.11.2019. i sada se čeka objava pojedinačnih zakona i izmjena istih u Narodnim novinama. Osim samih zakona za mnoge stvari koje su nedorečene biti će potrebno pričekati pravilnike koji izlaze nakon zakona, a ponekad iste i dugo čekamo.

Zakon o porezu na dohodak

 1. Osobni odbitak se povećava na 4.000,00 kn (do 31.12.2019. godine bio 3.800,00 kn), početak primjene je kod isplate plaće u siječnju 2020. godine – plaća za prosinac 2019. godine. Osobni odbitak za uzdržavane članove se NE mijenja, osnovica i dalje iznosi 2.500,00 kn x faktor.
 2. Kod isplate zadnje plaće za radnika poslodavac ponovno može koristiti osobni odbitak  koji radnik ostvaruje prema podacima iz Porezne kartice. Podsjetimo se da je tokom cijele 2019. godine poslodavcu bilo, kod obračuna zadnje plaće, onemogućeno isto koristiti, te su zbog toga radnici dobivali manju plaću odnosno plaćali preveliki porez i prirez na dohodak – što će im Porezna uprava na temelju godišnjeg obračuna vratiti nakon isteka godine (ako ostvare pravo na povrat).
 3. Minimalna plaća se povećava na 4.062,51 kn (do 31.12.2019. godine bila 3.750,00 kn). Odnosi se na plaću za siječanj 2020. godine, isplata u veljači 2020. godine, za puno radno vrijeme. Ako radnik radi pola radnog vremena minimalna plaća se može ugovoriti razmjerno radnom vremenu.

Plaća za 12/2019 = zdravstveno osiguranje na 50%;  plaća za 01/2020 = zdravstveno osiguranje na 25%

 1. Porezno rasterećenje mlađih osoba:
 • radnici od 25 godina starosti ne plaćaju porez na dohodak + prirez u 100% iznosu
 • radnici od 26 do 30 godina starosti ne plaćanju porez na dohodak + prirez u 50% iznosu

Temelj za isto je godina rođenja, a ne datum rođenja. Poslodavac radi redovan obračun plaće i poreza i doprinosa, a Porezna uprava će istekom godine po Rješenju obračunavati i izvršavati povrat plaćenog poreza i prireza radnicima. Vraćati će se samo porez na dohodak plaćen po stopi od 24%, dok se porez po stopi od 36% neće vraćati radnicima.

 1. Porez na dohodak se ne plaća na dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje koje poslodavac plaća za svoje radnike HZZO-u (70,00 kn)
 2. Porez na dohodak se ne plaća na premije osiguranje za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja i osiguranje njihove imovine, te premije mirovinskog osiguranje iznad propisanog iznosa
 3. Najniža mjesečna osnovica za doprinose od 1.1.2020. godine iznosi 3.321,96 kn. Primjenjuje se, na primjer, kod dugog bolovanja ili nedolaska radnika na posao.
 4. Najniža osnovica za članove uprave, izvršne direktore, likvidatore i upravitelje zadruge iznosi 5.682,30 kn. Ako isti ne bi bili zaposleni ili osigurani po drugoj osnovici – doprinose će platiti na osnovicu 8.742,00 kn temeljem Rješenja Porezne uprave.
 5. Od 1.1.2020. godine djelatnost knjigovodstvenih usluga NE plaća članarinu turističkim zajednicama. Za 2019. godinu, kod Završnog računa,  još radimo po starom, odnosno obračunava se i plaća.

Stope će biti ukinute za razrede (mjesta) već samo za djelatnost po skupinama će se obračunavati = pojednostavljenje.

 1. Proširuje se stopa PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata. Čekamo Pravilnik odnosno upute i pojašnjenje za „jela i slastice“ i nadamo se do kraja tekuće godine zbog informatičkih priprema u ugostiteljskim objektima.

U cijeni ugostiteljske usluge treba biti sadržan PDV, a u cijeni pića koja sadrže porez na potrošnju isti treba biti uračunat u cijenu.

 1. Da bi isporuka dobara u EU bila oslobođena PDV-a izričito se propisuju uvjeti koji trebaju biti ispunjeni (direktno iz Direktive EU 2018/1912):
 • Kod izdavanja računa SVAKI PUTA printati papir je kupac na dan izdavanja računa upisan u VIES bazu (navedeni dokument ili priklamati uz račun ili spremati u PDF)
 • Uz račun priložiti DVA dokaza da je roba otpremljena u EU: na primjer Izjava + CMR ili otpremnica
 1. Od 1.1.2020. godine porezni obveznici koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mogu ako nisu prešli prag od 7.500.000,00 kn bez PDV-a obavljenih isporuka dobara i usluga, prijava u Poreznu upravu do 20.1.2020. pisanim putem.
 2. Kriterij za ulazak u sustav poreza na dobit je ukupan primitak od 7.500.000,00 kn (to je ujedno i jedini kriterij, ostali se brišu)
 3. Porez na dobit po novčanom načelu mogu plaćati porezni obveznici koji su u prošloj godini ostvarili prihode manje od 7.500.000,00 kn
 4. Vrijednosno usklađivanje potraživanja -može – ako su obavljene sve potrebne radnje s dužnikom koji nije povezana osoba, obveznikom poreza na dobit pravnom ILI FIZIČKOM OSOBOM (novo)
 5. Otpis zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn po računu po jednom dužniku – obvezniku poreza na dobit i OBVEZNIKU POREZA NA DOHODAK (novo)
 6. Od 1.1.2020. godine stopa poreza na dobit:
 • 12% za porezne obveznike čiji je prihod do 7.500.000,00 kn
 • 18% za porezne obveznike čiji je prihod preko 7.500.000,00 kn
 1. Kod Završnog računa za 2019. godinu stope od 12% odnosno od 18% primjenjuju se po starom Zakonu – do 3.000.000,00 kn je porez na dobit 12%, a preko je 18%; a predujmovi za 2020. godinu se plaćaju po novom Zakonu.
 2. Ako porezni obveznik namjerava okončati poslovanje (bilo kojim putem) obvezan je najkasnije 30 dana prije početka postupka izvijestiti Poreznu upravu
 3. Od 1.1.2021. godine na izlaznom računu obvezan je QR kod, sukladno čl. 9. Zakona o fiskalizaciji
 4. Od 1.1.2021. godine postupak fiskalizacije prodaje putem samopolužnih aparata, sukladno čl. 20. a i 20. b. Zakona o fiskalizaciji
 5. Naknada za novorođeno dijete, ima pravo svaki roditelj po 10.000,00 kn od 1.1.2019. godine

Staro za ponoviti:

 1. Obveza ulaska u sustav PDV-a u slijedećem mjesecu nakon što se obavi isporuka dobara i usluga preko 300.000,00 kn
 2. Tromjesečni obveznik PDV-a može biti porezni obveznik koji ne prelazi isporuku dobara i usluga od 800.000,00 kn i nije upisan u VIES bazu
 3. Porezni obveznik može ući u sustav PDV-a u tijeku godine neovisno o tome kada je počeo obavljati djelatnost
 4. Obavezan godišnji obračun poreza kod zadnje isplate plaće u 12/2019, te eventualan ispravak plaćenog poreza i prireza na dohodak
 5. Kumulativni obračun PDV-a je ukinut tako da PDV 12/2019. glumi kumulativ u  koji je potrebno sve ubaciti i proknjižiti
 6. Obveza inventure odnosno godišnjeg popisa prema čl. 66. Općeg poreznog zakona, kazna za ne napravljen popis je do 200.000,00 kn
 7. 100% priznati troškovi: promidžba (nije za prodaju, oznaka društva, do 160 kn), reklama, darovi do 160 kn povremeno, ne istim osobama
 8. 50% priznati trošak reprezentacije, ugošćavanje poslovnih partnera, bez priznavanja pretporeza
 9. Darovanje robe za nagradne igre: obračunati i platiti PDV, osnovicu knjižiti u prihode, a trošak promidžbe u rashode, rasknjižiti robu u trošak
 10. Do kraja tekuće godine (31.12.2019) obvezan upis u Registar stvarnih vlasnika koji vodi Fina. Subjekti osnovani iza 1.12.2019. imaju rok za upis od 30 dana.
 11. Neoporeziva božićnica iznosi 2.500,00 kn, može se isplatiti u gotovini ili na tekući račun radnika
 12. Dar u naravi radnicima do 600,00 kn – isključivo u naravi
 13. Dar djeci radnika do 600,00 kn
 14. Neoporeziva nagrada radnicima do 5.000,00 kn godišnje isključivo na tekući račun
 15. Neoporeziva naknada za gablec do 5.000,00 godišnje isključivo na tekući račun radnika