Dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje za direktora u trgovačkom društvu

Obrazac PPO (novo od 01.01.2015)
28. travnja 2015.
Novosti na plaćama od 01.07.2015.
29. lipnja 2015.

Odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji uređuju obvezno zdravstveno osiguranje članova uprave (direktora), prema kojima član uprave (direktor) trgovačkog društva, koji je istovremeno u radnom odnosu u istom trgovačkom društvu, mora od 1.srpnja 2015. godine biti obvezno osiguran i kao radnik (i, naravno, plaća sva propisana javna davanja pa i doprinose za zdravstveno osiguranje na plaću) i kao član uprave te mora plaćati mjesečno 1.161,42 kune doprinosa za svoje obvezno zdravstveno osiguranje (ukupna stopa je 15,5%). Taj dodatni doprinos članu uprave odnosno radniku ne osigurava nikakva dodatna prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja već ga on mora plaćati iz „solidarnosti“.

Također se član uprave nije obvezan osigurati se na mirovinsko osiguranje jer je, naravno, već kao radnik obvezno osiguran.

U slučaju da, ako je fizička osoba član uprave u jednom trgovačkom društvu i nije u radnom odnosu u tom istom trgovačkom društvu već je u radnom odnosu u bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tada nije obvezno osiguran na obvezno zdravstveno osiguranje kao član uprave te shodno tome niti ne plaća doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Na sve gore navedeno imamo informaciju stručnih savjetnika da ništa po tom pitanju ne radimo, već da čekamo da se ista odredba Zakona ukine.