PDV od 1.1.2014.

Obrazac JOPPD
1. siječnja 2014.
Novi rok prijave na mirovinsko osiguranje – 24 sata
1. siječnja 2014.

Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2014. prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 148/13 i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 160/13):

Povećanje stope PDV-a sa 10% na 13%