PDV po naplati – Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Minimalna plaća od 1.1.2021. godine
5. studenoga 2020.
Isplata otpremnine prilikom odlaska u mirovinu
14. studenoga 2020.

Sukladno članku 125.i (NN 143/14., 121/19.) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19) porezni obveznik čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.00,00 kn bez PDV-a, može PDV obračunavati i plaćati na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Navedeni porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra odnosno usluge.

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu MORA NAVESTI „OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA“.

Navedeni obračun se ne primjenjuje na slijedeće: isporuke i stjecanje dobara unutar EU, uvoz i izvoz dobara (treće zemlje), isporuke prema čl. 75, usluge iz čl. 17.

Sukladno članku 125.k porezni obveznik koji želi primenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora NAJKASNIJE DO KRAJA TUKUĆE KALENDARSKE GODINE podnijeti PISANU IZJAVU nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenoj naknadi. Nakon predane Izjave porezni obveznik može primjenjivati postupak od 1. siječnja slijedeće kalendarske godine. U slučaju da istekom godine ne prijeđe prihode od 7.500.000,00 kn a i dalje želi primjenjivati ovaj postupak ne treba obavijestiti Poreznu upravu.