Plaća – Nova isplatna lista od 1.10.2015.

Novosti iz novog Zakon o računovodstvu
3. studenoga 2015.
Zapošljavanje umirovljenika
10. studenoga 2015.

Obrasci koji se trebaju dostaviti radniku su:

  1. IP1 – isplaćena plaća (nije ovršna isprava)
  2. NP1 – neisplaćena plaća (ovršna isprava), predaje se radniku u slučaju neisplate plaće
  3. IO1 – isplaćena otpremnina
  4. NO1 – neisplaćena otpremnina

U slučaju da se ne dostave navedeni obračuni radniku kazna 61.000 do 100.000 kn – NAJTEŽI PREKRŠAJ!

Isplatne liste se predaju: radnicima, osobama na bolovanju duljem od 42 dana, bivšem radniku i posebnom uvjetu.

Na IP1 i NP1 isplatnim listama nije obvezan potpis radnika, ali poslodavac mora na neki način dokazati u kojem je roku dostavio isplatnu listu, ista se može dostaviti: osobno radniku, elektroničkim putem, putem pošte i dr.

Na dnu IP1 obrasca ne mora biti niti potpis niti žig ovlaštene osobe, već je dovoljan elektronski potpis.