Prijava porez na dohodak za 2014 – DOHODAK OD KAPITALA

Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
13. siječnja 2015.
Doprinos za Hrvatske šume (OKFŠ) u 2015. godini – novi IBAN
17. veljače 2015.

Kroz prijavu poreza na dohodak je još ove godine (DOH za 2014) moguće prijaviti dohodak od kapitala (neoporezivo do 12.000 kn), dakle porez i prirez plaćen prilikom isplate dividende, isplata zadržane dobiti, isplata akontacije dobiti, ali pritom treba imati u vidu da je u tom slučaju potrebno prijaviti sve dohotke u poreznom razdoblju, tako da ne mora generalno značiti da se isplati u Poreznu prijavu unijeti isto.