Upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 1. srpnja 2013.

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost
1. srpnja 2013.
Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO
1. listopada 2013.

Člankom 299. Zakona o radu (NN, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13. – dalje ZR) propisano je da s danom pristupanja RH Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 291. ZR-a koji uređuju radnu knjižicu i postupanje poslodavca s radnom knjižicom.

Stoga je s danom 1. srpnja 2013. godine radna knjižica prestala važiti kao javna isprava. Podaci, koji su se upisivali u radnu knjižicu, vodit će se u elektroničkom obliku, sukladno Pravilniku o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN, broj 79/13).

Prema odredbi članka 299. stavka 2. ZR-a poslodavac je obvezan najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (najkasnije do 30. rujna 2013. godine) vratiti radniku radnu knjižicu.