Godišnje utvrđivanje (obračun) poreza i prireza za 2017. godinu

Deklaracije na trgovačkoj robi
7. studenoga 2017.
Osobni automobili od 01.01.2018.
9. prosinca 2017.

Prilikom isplate plaće u 12. mjesecu (najčešće je to plaća za 11. mjesec) poslodavac je obvezan, sukladno Zakonu o porezu na dohodak čl. 47., napraviti godišnji obračun porez i prireza za radnike kojima tokom godine nije redovito mjesečno isplaćivana plaća, odnosno korišten osobni odbitak. Također je potrebno napraviti konačni obračun za radnike koji su tokom godine koristili pravo na bolovanje, rodiljne ili roditeljske dopuste.

Osnovi preduvjet za konačni obračun porez i prireza je da je radnik cijelu godinu zaposlen kod istog poslodavca.

Podsjetimo se samo da osnovni osobni odbitak u 2017. godini iznosi 3.800,00 kn mjesečno (za radnika koji nema uzdržavanih članova), što na godišnjoj bazi iznosi 3.800,00 kn x 12 mjeseci = 45.600,00 kn.