Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije

Upute za upis u Registar stvarnih vlasnika
15. srpnja 2019.
Umirovljenik u radnom odnosu
24. srpnja 2019.

Dana 19.04.2019. u Narodnim novinama broj 90 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima kojim je dodan članak Zakona o trgovačkim društvima broj 472.a u kojem je objavljeno da Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako su svi članovi tog društva donijeli odluku o takvom prestanku društva. U tom slučaju SVI ČLANOVI DRUŠTVA dužni su dati izjavu da:

  1. Društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima, uključujući i bivše radnike
  2. Društvo nema dospjelih i nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima (dobavljačima, javnim davanjima, bankama, leasing društvima…)
  3. U slučaju da postoje obveze društva da će svi članovi društva solidarno podmiriti iste

Navedenu Odluku ovjerava javni bilježnik, kao i Izjavu članova društva. Nakon toga društvo na Internet stranici sudskog registra objavljuje izjavu i odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.

Prijava prestanka društva zbog odluke članova po skraćenom postupku bez likvidacije (sukladno čl. 472.b) prijavljuje se Trgovačkom sudu radi upisa u sudski registar, sa izjavom i potvrdom da nema poreznog duga prema javnim davanjima.

Navedeni postupak će društvo odnosno njegove članove koštati oko 1.500,00 kn.