Umirovljenik u radnom odnosu

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije
19. srpnja 2019.
Neoporezivi primici od 01.01.2019.
10. rujna 2019.

Zakonom o mirovinskom osiguranju u članku 99. propisano je da se umirovljeniku koji se zaposli do POLOVICE PUNOG RADNOG VREMENA, ne ukida mirovina. Time je isti Zakon omogućio umirovljenicima da stupe u radni odnos do maksimalno 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno. Također je propisana mogućnost, nakon jedne godine staža, ponovnog određivanja visine mirovine.

Do 31.12.2018. godine bilo je omogućeno samo korisnicima redovne mirovine da rade do polovine radnog vremena kod poslodavca, a da im se ne ukine mirovina, a sa novim izmjenama Zakona i mirovinskom osiguranju omogućeno je i korisnicima prijevremene mirovine zasnivanje radnog odnosa do polovice radnog vremena bez ukidanja isplate mirovine.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa umirovljenika, obzirom da isti prima dva dohotka od nesamostalnog rada, bitno je pripaziti na korištenje osobnog odbitka. Kod umirovljenika osobni odbitak koristi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, te ga nije u mogućnosti koristiti poslodavac. Jedina mogućnost da djelomično osobni odbitak koristi poslodavac je ako umirovljenik ode u Poreznu upravu i traži raspodjelu osobnog odbitka na oba isplatitelja. Također umirovljenik može u Poreznoj upravi zatražiti da će cijeli osobni odbitak koristiti kod poslodavca, te u tom slučaju Mirovinsko ne može koristiti osobni odbitak.