HZZ-Potpora za očuvanje radnih mjesta

Izmjene zakona – 4. krug porezne reforme
13. prosinca 2019.
Odgoda plaćanja poreza i doprinosa-dopuna pravilnika 23.03.2020.
25. ožujka 2020.

Poštovani klijenti,

Za početak se nadam da ste dobro i da se svi zajedno pridržavamo uputa i Odluka Nacionalnog stožera kako bi što prije prebrodili nedaće koje su nas zadesile i nastavili sa poslovanjem.

Pretpostavljam da ste upoznati da je Hrvatski Zavod za Zapošljavanje objavio na svojim stranicama ( http://mjere.hr/mjere/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta/ ) Potporu za očuvanje radnih mjesta. Potpore će iznositi 3.250,00 kn, odnosno 1.625,00 kn, ali o tome više u nastavku.

Potrebno će biti obrazložiti traženje Potpore jer imamo različitih slučajeva izazova sa plaćama. Ako želite da Vam ja ispunjavam navedeno molim Vas da dobijem podatke koji će mi trebati za popunjavanje i eventualno obrazloženja, a obrazloženja mogu biti slijedeća:

1. Pad prometa
2. Otkazivanje rezervacija, eventa, seminara
3. Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
4. Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata
5. Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Slijedeće što je važno navesti na Zahtjevu prema HZZ je KOJE JE AKTIVNOSTI POSLODAVAC PODUZEO u svrhu očuvanja radnik mjesta, a koje mogu biti slijedeće:

1. Godišnji odmor – za 2019. godinu ako ga je ostalo i za 2020. godinu
2. Odluka o prekidu rada – poslodavac isplaćuje doprinose, te naknadu plaće zbog toga što je došlo do prekida rada zbog okolnosti za koje radnik nije odgovoran
3. Neplaćeni dopust – na zahtjev radnika, u tom slučaju radnik ne radi, ne ostvaruje plaću ili naknadu plaće, te je odjavljen s obveznih osiguranja (mirovinsko, evidentirano je mirovanje radnog odnosa) – rani odnos je prekinut – ZA OVAJ NAČIN NEĆE BITI ISPLATE POTPORE jer je radnik odjavljen
4. Anex ugovora o radu da se radniku plaćaju doprinosi na minimalnu osnovicu od 3.321,96 kn i da mu se ne isplaćuje neto plaća (neplaćeni dopust po čl. 11. Pravilnika) = obzirom da nema neto isplate, ne može se niti dobiti Potpora od strane HZZ.
5. Anex ugovora o radu na minimalnu plaću – bruto 4.062,51 kn, neto 3.250,00 kn = poslodavac plaća doprinose i neto i traži Potporu od HZZ-a 3.250,00 kn, odnosno višu ako je poslodavac ograničen kolektivnim ugovorom, npr. ugostiteljstvo, građevinarstvo

Bez obzira na navedenu aktivnost koju trebamo predočiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi zatražili potporu, molim Vas da mi javite da li ćemo mijenjati Ugovore o radu, a ovoga trena mogu preporučiti slijedeće:

1. Odluku o obavljanju rada kod kuće radnika
2. Ankes Ugovora o radu – smanjenje plaće ili radnog vremena
3. Odluka o prekidu (obustavi) rada
4. Zahtjev za neplaćeni dopust (podnosi radnik); Odluka o odobrenju neplaćenog dopusta
5. Odluka o korištenju godišnjeg odmora – kolektivna odluka i pojedinačna odluka za svakog radnika
6. Poslovno uvjetovani otkaz

Uz Zahtjev se HZZ-u prilaže i slijedeće:

1. Popis radnika za koje se traži potpora
2. Izjava

(navedeni dokumenti su u prilogu, ako želite sami sastavljati ili nekome proslijediti)

Još malo….

U slučaju da tražite POPTORU ZBOG PADA PROMETA, potrebno je priložiti tabelu usporednih prometa 2019. i 2020. godine – svaki mjesec posebno. Tako da te Potpore će za neke biti moguće biti predavane tek u travnju (ako se još izdaju računi u ožujku). Naravno da oni koji su zatvoreni po Odluci Nacionalnog stožera već sada imaju podatke o prometu u ožujku jer više ne rade.

Ako se direktor odrekao svoje plaće, nema mogućnosti traženja potpore za sebe (3.250,00 kn), jer si ionako ne isplaćuje plaću.

Još uvijek nije odnesen Zakon da direktori mogu na nižu osnovicu od propisane, tako da i dalje vrijedi minimalna osnovica za direktore 5.682,30 kn.

OBRTNIK PAUŠALIST

  • Može ostvariti potporu od 3.250,00 kn za sebe i za svoje djelatnike (uz zadovoljene ostalih uvjeta)- ako ne koristi potporu za samozapošljavanje

OBRTNIK OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK

  • Može ostvariti potporu za sebe i za svoje djelatnike (uz zadovoljenje ostalih uvjeta)

Potpore (koje će biti odobrene) će biti isplaćene na žiro račun društva odnosno obrta.

Isplate će biti 3.250,00 kn za puno radno vrijeme, odnosno 1.625,00 kn za nepuno radno vrijeme, ili srazmjerno ako netko nije radio cijeli mjesec.

Doprinosa i dalje nismo oslobođeni, ali će navodno biti prolongirane uplate istih.

Navedeni Zahtjev + ostala dokumentacija se predaje elektronski na mail https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva/ od danas, odnosno od 23.03.2020.

Potpore će se moći koristiti najviše do 3 mjeseca, dakle od 01.03.2020. do 31.05.2020.

Molim Vas dobro sve pročitajte i nakon toga mi se javite (najbolje bi bilo mailom, biti će brže i točnije) pa ćemo napraviti sve što treba. Također vas ovim putem obavještavam da za sada radim sama jer mislim da još nema potrebe da se Ivana i Marijana vrate u ured. Ako se ne mogu odmah javiti na telefon javiti ću vam se povratno kao i do sada.

Od slijedećeg tjedna ću ili uvesti za djelatnice rad od kuće (ako će to biti moguće – moram još vidjeti sa svojim informatičarom) ili će Ivana i Marijana raditi svaka u jednoj smjeni, do tada vas molim na strpljenje.

Sve će biti napravljeno sa naše strane kao i uvijek, u to ne trebate sumnjati.

Dokumenti za preuzimanje:

Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima

Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpora

Obrazac Zahtjev za potpore za očuvanje radnih mjesta