Usluge

Usluge za tvrtke

Usluge za tvrtke

VESAL d.o.o. u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, te ostalim zakonima stručno i profesionalno vodi poslovne knjige te izrađuje financijske izvještaje.

Usluge za obrtnike

Usluge za obrtnike

VESAL d.o.o. sukladno Zakonu o obrtu, Zakonu o porezu na dohodak i ostalim pratećim zakonima i pravilnicima nudi rješenje za vođenje poslovnih knjiga te izradu poreznih prijava i ostale prateće dokumentacije.

Usluge za neprofitne organizacije

Usluge za neprofitne organizacije

Nudimo vođenje poslovnih knjiga, te izradu financijskih izvještaja za „male“ i „velike“ udruge sukladno Zakonu o udrugama, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, te ostalim pratećim zakonima i pravilnicima.