Novosti

9. prosinca 2017.

Osobni automobili od 01.01.2018.

Od 01.01.2018. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o porez na dobit i Porezu na dodanu vrijednost koji kažu: trošak osobnih automobila (amortizacija) se priznaje 50%, a 50% se porezno ne priznaje – PDV se može odbiti 50%. Amortizacija se […]
9. prosinca 2017.

Godišnje utvrđivanje (obračun) poreza i prireza za 2017. godinu

Prilikom isplate plaće u 12. mjesecu (najčešće je to plaća za 11. mjesec) poslodavac je obvezan, sukladno Zakonu o porezu na dohodak čl. 47., napraviti godišnji obračun porez i prireza za radnike kojima tokom godine nije redovito mjesečno isplaćivana plaća, […]
7. studenoga 2017.

Deklaracije na trgovačkoj robi

Deklaracije na trgovačkoj robi (kupljenoj u EU / u trećim zemljama / proizvedene u Hrvatskoj), Sukladno čl. 6. Zakonu o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. i 110/15.), trebaju sadržavati slijedeće podatke: Naziv proizvoda Tip i model proizvoda Naziv pod […]
7. studenoga 2017.

Što je ATA KARNET?

ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom važenja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogućen je privremeni uvoz određenih kategorija robe u carinsko područje svake zemlje koja je […]
5. studenoga 2017.

Poziv za sudjelovanjem u mjerenju administrativnog opterećenja gospodarstva

Ministarstvo financija, Porezna uprava, sudjeluje u projektu mjerenja administrativnog opterećenja gospodarstva primjenom Standard Cost Modela (SCM) metodologije, koje vodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o proširenju primjene standard cost model (SCM) metodologije za mjerenje […]
14. listopada 2017.

Iskazivanje (ino) dnevnica na JOPPD obrascu

Za isplatu (ino) dnevnica potrebno je do 15-og u mjesecu predati JOPPD obrazac na Poreznu upravu za isplate koje su izvršene prethodni mjesec. Oznake neoporezivih primitaka po zadnjim izmjenama su slijedeće: 17 – ino dnevnica ako poslodavac šalje radnika na […]
2. listopada 2017.

Primjer darovanja (DONACIJE) majica sportskom klubu

Trgovačko društvo Ema kupilo je od društva Nina majice sa tiskom loga – ukupno 50 komada. Pojedinačna cijena majica iznosi 25,00 kn bez PDV-a. Prihodi društva Ema u prošloj godini iskazani su u svoti od 563.480,00 kn. Račun glasi na: […]
8. kolovoza 2017.

Peticija protiv licenciranja računovođa

Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske, koja okuplja vlasnike obrta i tvrtki koje obavljaju djelatnost računovodstva te zaposlenike u računovodstvenim servisima diljem Hrvatske, pokrenula je peticiju kojom traže od Vlade RH da ne uvede licenciranje računovođa koje stupa na snagu od 2019. […]
6. kolovoza 2017.

Verifikacija poslovnog prostora (fiskalizacija)

Do 31.7.2017. potrebno je putem aplikacije e-porezna izvršiti verifikaciju poslovnog prostora što podrazumijeva upisivanje osnovnih podataka za fiskalizaciju računa koji se naplačuju u gotovini. Poslovni subjekti, koji nemaju e-poreznu ili računovodstveni servis koji to može napraviti za njih, ispunjavaju dokument […]
14. prosinca 2016.

Izmjene zakona od 1.1.2017. godine

U Narodnim novinama broj 115/2016. objavljeni su Zakoni koji reguliraju poreznu reformu, isti stupaju na snagu s 1.1.2017. godine, a to su: Opći porezni zakon Zakon o Poreznoj upravi Zakon o upravnim pristojbama Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza […]