Novosti

14. listopada 2017.

Iskazivanje (ino) dnevnica na JOPPD obrascu

Za isplatu (ino) dnevnica potrebno je do 15-og u mjesecu predati JOPPD obrazac na Poreznu upravu za isplate koje su izvršene prethodni mjesec. Oznake neoporezivih primitaka po zadnjim izmjenama su slijedeće: 17 – ino dnevnica ako poslodavac šalje radnika na […]
2. listopada 2017.

Primjer darovanja (DONACIJE) majica sportskom klubu

Trgovačko društvo Ema kupilo je od društva Nina majice sa tiskom loga – ukupno 50 komada. Pojedinačna cijena majica iznosi 25,00 kn bez PDV-a. Prihodi društva Ema u prošloj godini iskazani su u svoti od 563.480,00 kn. Račun glasi na: […]
8. kolovoza 2017.

Peticija protiv licenciranja računovođa

Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske, koja okuplja vlasnike obrta i tvrtki koje obavljaju djelatnost računovodstva te zaposlenike u računovodstvenim servisima diljem Hrvatske, pokrenula je peticiju kojom traže od Vlade RH da ne uvede licenciranje računovođa koje stupa na snagu od 2019. […]
6. kolovoza 2017.

Verifikacija poslovnog prostora (fiskalizacija)

Do 31.7.2017. potrebno je putem aplikacije e-porezna izvršiti verifikaciju poslovnog prostora što podrazumijeva upisivanje osnovnih podataka za fiskalizaciju računa koji se naplačuju u gotovini. Poslovni subjekti, koji nemaju e-poreznu ili računovodstveni servis koji to može napraviti za njih, ispunjavaju dokument […]
14. prosinca 2016.

Izmjene zakona od 1.1.2017. godine

U Narodnim novinama broj 115/2016. objavljeni su Zakoni koji reguliraju poreznu reformu, isti stupaju na snagu s 1.1.2017. godine, a to su: Opći porezni zakon Zakon o Poreznoj upravi Zakon o upravnim pristojbama Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza […]
30. studenoga 2016.

Trgovačko društvo prodaje osobni automobil kod kojeg prilikom kupnje nije bio priznat pretporez. Treba li obračunati PDV?

Trgovačko društvo prodaje osobni automobil kod kojeg prilikom kupnje nije bio priznat pretporez. Treba li obračunati PDV? NE, zato što nije bio korišten pretporez pri nabavi. Napomena na računu: Oslobođeno PDV-a sukladno čl. 40. st. 2 Zakona o PDV-u.
30. studenoga 2016.

Iznajmljivanje stana (kod kojeg je prilikom kupnje korišten pretporez) od strane trgovačkog društva za potrebe stanovanja

U slučaju da trgovačko društvo (obveznik Poreza na dodanu vrijednost) iznajmljuje stan kod kojeg je prilikom nabave (i/ili uređenja) korišten pretporez: Za potrebe trajnog stanovanja – ne zaračunava PDV na računu, te je obavezan ispravljati (u svojim poslovnim knjigama) pretporez […]
30. studenoga 2016.

Razlika između donacije i sponzorstva

Razlika između donacije i sponzorstva kod udruge odnosno trgovačkog društva koje isplaćuje novac: DONACIJA – nema protuusluge, nema reklame u niti jednom obliku, udruga dobije novac od društva, obrta, fizičke osobe, bez protuusluge, ograničenje porezno priznatih donacija – visina od […]
30. studenoga 2016.

Zakonska zatezna kamata između trgovaca

Zakonska zatezna kamata između trgovaca: Od 01.07.2011. do 31.07.2015. 15% Od 01.08.2015. do 30.06.2015. 10,14% Od 01.01.2016. do 30.06.2016. 10,05% Od 01.07.2016. do 31.12.2016. 9,88%
29. studenoga 2016.

Ukida se primjena jedinstvenoga okvirnog kontnog plana

Najznačajniju novost koju donosi konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu je ukidanje primjene jedinstvenog okvirnoga kontnog plana za poduzetnike (briše se čl. 11. ZOR-a). Ukidanje primjene jedinstvenoga okvirnog kontnog plana rezultat je velikog pritiska poduzetnika i […]